Online marketing firmy XYZ včetně využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem provedeného výzkumu v diplomové práci je analýza současných nástrojů užívaných pro online marketing, včetně pohledu na oblast sociálních sítí. Na základě teoretických poznatků práce analyzuje konkrétní způsoby užití online marketingových nástrojů firmy XYZ, jakožto výhradního distributor značky Messoa pro Českou a Slovenskou republiku. Messoa vyrábí kamerové a dohledové systémy. Následně práce navrhuje změny, které vedou k vyšší efektivitě využití online marketingu firmy.
The goal of the research in this master’s thesis is an analysis of the current tools used for online marketing including a social networks. Based on these theoretical analyzes specific ways to use online marketing tools of the company XYZ, which is an exklusive distributor of brand Messoa for the Czech and Slovak Republics. Messoa manufactures CCTV and surveillance systems. Work subsequently proposes changes that lead to better effectiveness in the usage of online marketing in company.
Description
Citation
OHLÍDAL, E. Online marketing firmy XYZ včetně využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Hynek Peřina (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-12
Defence
Vedoucí práce nedoporučil práci k obhajobě. Práce není přijata k obhajobě. Obhajoba je dle čl. 12 odst. 9 Směrnice děkana č. 3/2014 klasifikována stupněm "F".
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO