Jednotky pro asynchronní přechody v obvodech FPGA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je provést rozbor a implementaci jednotek pro řešení asynchronních přechodů v obvodech FPGA. Tyto přechody jsou nevyhnutelné ve složitějších obvodových návrzích a jejich nesprávná implementace může vést ke ztrátě nebo poškození dat. Dále se práce zaměřuje na aplikování správných omezujících podmínek (constraints). V praktické části této práce je popsána realizovaná knihovna asynchronních přechodů. Dále praktická část práce popisuje vytvořenou metodiku použití asynchronních přechodů, jejíž uplatnění je demonstrováno na případové studii v obvodu síťové karty vytvořeném pro akceleračníkartu COMBO-80G.
The aim of this thesis is to analyze the options for implementation of asynchronous modules for clock domain crossing in an FPGA circuit. Such crossings are inevitable in moderately complex firmware designs and can lead to data corruption or loss, if implemented incorrectly. Furthermore, the work deals with application of correct constraints. The practical part of this work describes an implemented library of clock domain crossing modules. Further, the practical part describes a created methodology for use of clock domain crossing modules, whose application is demonstrated in a case study of a network interface card circuit created for the acceleration card COMBO-80G.
Description
Citation
CABAL, J. Jednotky pro asynchronní přechody v obvodech FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (místopředseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1) Co znamená zkratka Open Loop SMD? 2) Čím se zabývala případová studie? 3) Jsou časové intervaly v desítkách pikosekund reálné? Jak byly určeny? 4) Byla určena analýza chybovosti převodu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO