Návrh a realizace vestavného systému řízení mobilního robotu Bender II

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vestavěného řídicího systému pro čtyřkolový mobilní robot Bender II. V první části se zabývá rozborem použitelných platforem pro vestavěný řídicí systém a kinematikou čtyřkolového podvozku. V druhé části se věnuje popisu mikrokontroléru Mbed, praktické konstrukci napájecího zdroje pro řídicí systémy a dále je popsán rámec vytvořený pro komunikaci s nadřazeným počítačem. V poslední kapitole se věnuji konkrétnímu řešení měření rychlosti a transformace těchto údajů do souřadnic vyžadovaných nadřazeným systémem, kterým je robotický framework ROS.
This thesis describes design of the embedded control system for a four-wheel mobile robot Bender II. The first part deals with analysis of applicable platforms for embedded control system and four-wheel chassis kinematics. The second part focuses on describing the microcontroller Mbed, practical construction of the power supply for control systems and describes the framework created for communication with superior computer. The last chapter deals with one particular solution of speed measurement and transformation of this data into coordinates requested by supervisory system, which is a robotic framework ROS.
Description
Citation
MEINDL, J. Návrh a realizace vestavného systému řízení mobilního robotu Bender II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO