Simulace kvadrupólového hmotnostního filtru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V práci sa zaoberáme problematikou hmotnostnej spektrometrie. Najprv sa snažíme vysvetliť základné fyzikálne princípy, ktoré využíva kvadrupólolový filter, poprípade vyskytujúce sa v sprievodných javoch. V nasledujúcej časti popisujeme teoretickú podstatu kvadrupólového filtra, stabilizáciu a optimalizáciu zariadenia. Hlavná časť práce sa venuje simulácii kvadrupólového hmotnostného filtra a vplyvu parametrov na trajektóriu pohybu iónov.
At our thesis, we deal with problematics of mass spectrometry. First, we are trying to explain basic physical principles, which are used by quadrupole filter or are appearing in concomitant phenomenons. In following section we will describe theoretical nature of quadrupole mass filter, stabilization and optimalization of device. Main focus of this thesis is dedicated to simulation of quadrupole mass filter and influence of parameters on trajectory of ion movement.
Description
Citation
KANDRA, M. Simulace kvadrupólového hmotnostního filtru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky vedoucího bakalářské práce i oponenta. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Student odpověděl na otázky členů komise a na otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO