Studium viability kardiomyocytů s využitím konfokální mikroskopie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje zkoumání viability kardiomyocytů pomocí konfokální mikroskopie. Teoretický úvod zahrnuje základní principy fluorescence a využití fluorescenčních barviv v buněčné biologii. Dále se věnuje struktuře kardiomyocytů, izolaci jednotlivých buněk ze srdce a metodám měření jejich viability. V neposlední řadě je zde popsán konfokální mikroskop jako hlavní nástroj při zobrazování kardiomyocytů. Další kapitoly se pak již věnují vlastním experimentům a jejich vyhodnocování.
This work describes the study of cardiomyocytes viability using confocal microscopy. The theoretic introduction covers the basic principle of fluorescence together with fluoresceins in cells biology. The struction of cardiomyocytes, their selection from the lively heart and the methods of viability examination is comprised in the next part. The third topic is about confocal mikroskopy and its posibilities in cardiomyocytes imaging. In next chapters are described the experiments and their evaluating.
Description
Citation
CHUTNÝ, P. Studium viability kardiomyocytů s využitím konfokální mikroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Vysvětlete, v jakých jednotkách jsou uvedeny obvod, excentricita a plocha. U tabulky 5 hovoříte o čase úmrtí buňky. Kde je v ní tento čas uveden? doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. položil otázky: Jaký má buňka geometrický rozměr a tvar? Jaká je délka delší strany buňky? Jak jste poznal, že buňky jsou v pořádku, když se ohýbají? Jakým způsobem byl obraz z mikroskopu digitalizován? S jakým stíněním jste se setkal? Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. položil otázky: Jaké metody zpracování obrazu jste používal? Jaký typ prahování jste využíval? Jakým způsobem jsou číslovány buňky? MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. položil otázku: Jaká je velikost kardiomyocytů? Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO