Předregistrace plicních objemových CT obrazových dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá predregistráciou pľúcnych objemových CT obrazových dát. Predregistrácia je riešená metódou fázovej korelácie pri rozklade 3D obrazu na 2D rezy usporiadané za sebou. Práca ďalej popisuje geometrické transformácie, interpolácie, výpočet podobnostných kritérií, optimalizáciu registrácie obrazu a proces samotnej registrácie obrazu. Predregistračný softvér je navrhnutý v programovom prostredí MATLAB^®, kde prebieha predregistrácia 3D reálnych CT obrazových dát s dôrazom na rýchlosť procesu.
This bachelor thesis is dealing with pre-registration of CT pulmonary volumetric image data. Pre-registration is solved by phase correlation method, which decomposes 3D images into 2D slices arranged in a row. It further describes the geometric transformations, interpolation, calculations of similarity criteria, optimization of registration of images and the image registration process itself. The pre-registration software runs in MATLAB^®, which works with 3D images of real CT image data with an emphasis on process speed.
Description
Citation
ŠIŠKA, B. Předregistrace plicních objemových CT obrazových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO