Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřená na studium a popis evolučních modelů pro vyhodnocení evoluční vzdálenosti DNA sekvencí a proteinových sekvencí v aminokyselinové a kodónové reprezentaci. V rámci této práce byl vytvořen program, který vyhodnocuje genetickou vzdálenost sekvencí DNA a proteinů za použití některých evolučních modelů. Program vypočítá genetické vzdálenosti porovnávaných sekvencí a na jejich základě vykreslí fylogenetický strom. Takto lze relativně snadno a rychle vyhodnotit příbuznost organismů. Pro snadné ovládání je součástí vyhodnocovacího programu také grafické uživatelské rozhraní (GUI).
The work is focused on the study and description of evolutionary models for the evaluation of the evolutionary distances of DNA sequences and protein sequences in the amino acids and the codon representation. In the framework of this work was created a program that evaluates the genetic distance between DNA sequences and protein sequences for the use of some evolutionary models. The program calculates the genetic distance of the compared sequences and on the basis thereof renders the phylogenetic tree. This can be relatively easily and quickly evaluate the affinity of the organisms. For easy operation is part of the evaluation program also graphical user interface (GUI).
Description
Citation
GREGOROVÁ, K. Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Studentka výsledky své práce neodprezentovala a požádala o přidělení jiného tématu bakalářské práce. Komise žádosti studentky vyhověla.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO