Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů

but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka výsledky své práce neodprezentovala a požádala o přidělení jiného tématu bakalářské práce. Komise žádosti studentky vyhověla.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠkutková, Helenacs
dc.contributor.authorGregorová, Kateřinacs
dc.contributor.refereeMaděránková, Denisacs
dc.date.accessioned2021-11-12T12:58:06Z
dc.date.available2021-11-12T12:58:06Z
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractPráce je zaměřená na studium a popis evolučních modelů pro vyhodnocení evoluční vzdálenosti DNA sekvencí a proteinových sekvencí v aminokyselinové a kodónové reprezentaci. V rámci této práce byl vytvořen program, který vyhodnocuje genetickou vzdálenost sekvencí DNA a proteinů za použití některých evolučních modelů. Program vypočítá genetické vzdálenosti porovnávaných sekvencí a na jejich základě vykreslí fylogenetický strom. Takto lze relativně snadno a rychle vyhodnotit příbuznost organismů. Pro snadné ovládání je součástí vyhodnocovacího programu také grafické uživatelské rozhraní (GUI).cs
dc.description.abstractThe work is focused on the study and description of evolutionary models for the evaluation of the evolutionary distances of DNA sequences and protein sequences in the amino acids and the codon representation. In the framework of this work was created a program that evaluates the genetic distance between DNA sequences and protein sequences for the use of some evolutionary models. The program calculates the genetic distance of the compared sequences and on the basis thereof renders the phylogenetic tree. This can be relatively easily and quickly evaluate the affinity of the organisms. For easy operation is part of the evaluation program also graphical user interface (GUI).en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationGREGOROVÁ, K. Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84342cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40701
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectevolucecs
dc.subjectmutacecs
dc.subjectevoluční modelcs
dc.subjectsubstitucecs
dc.subjectsubstituční modelcs
dc.subjectproteinová sekvencecs
dc.subjectrozdělenícs
dc.subjectmetodacs
dc.subjectfylogenetický stromcs
dc.subjectevolutionen
dc.subjectmutationsen
dc.subjectthe evolutionary modelen
dc.subjectsubstitutionen
dc.subjectsubstitution modelen
dc.subjectprotein sequencesen
dc.subjectthe distributionen
dc.subjectmethoden
dc.subjectphylogenetic treeen
dc.titleEvoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismůcs
dc.title.alternativeEvolutionary models for evaluation of organisms relationshipen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2016-06-15-15:35:19cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid84342en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:58:06en
sync.item.modts2021.11.12 13:23:28en
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
141.71 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_84342.html
Size:
8.86 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_84342.html
Collections