Využití knihovny HAM-Tools pro simulaci tepelného chování rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Knihovna HAM-Tools určená pro MATLAB/Simulink byla v rámci diplomové práce upravena pro použití při simulacích rodinných domů v České republice. Upravená knihovna je v práci spolu se svými prvky detailně popsána a také otestována při simulacích jednozónového a dvouzónového modelu obálky rodinného domu. Simulace modelů se stejnými parametry je provedena také v programu TRNSYS. Výsledky dosažené v obou simulačních nástrojích jsou mezi sebou porovnány. Na modelu jednozónové obálky vytvořeném pomocí knihovny HAM-Tools je dále provedena simulace jednozónové obálky při větrání, vytápění, chlazení a se zdroji vlhkosti. V práci je provedena také názorná ukázka praktického využití simulace, a sice ke zkoumání vlivu tloušťky izolace na tepelné chování budovy (resp. její tepelnou ztrátu) při reálných atmosférických podmínkách. Jsou zde mimo jiné uvedeny a srovnány dostupné zdroje meteorologických dat a byla vytvořena funkce pro jejich zpracování do souboru kompatibilního s knihovnou HAM-Tools. Byl také vytvořen soubor materiálových dat obsahující obvykle používané materiály stavebních konstrukcí v ČR a jejich parametry.
In terms of master’s thesis HAM-Tools library designed for MATLAB/Simulink was modified for the use in simulations of houses in the Czech Republic. Modified library and its parts were described in detail and tested by the simulation of the one-zone and two-zones models of the house. The simulations of models with same parameters were also realized in program TRNSYS. The corresponding results achieved in mentioned simulation tools were compared to each other. The one-zone model created by using HAM-Tools library is tested by the simulation of ventilating, heating, cooling, and sources of moisture. A demonstration of the practical use of the simulation is carried out in the thesis, namely by examining the influence of the insulation thickness on the thermal performance of the house (resp. its heat loss) on real atmospheric conditions. Among others, available resources of meteorological data are mentioned and compared to each other. The function for processing of the meteorological data to a file compatible with the HAM-Tools library was created. It was also created a material data file containing commonly used materials of building structures in the Czech Republic and their parameters.
Description
Citation
ZÁBOJNÍK, J. Využití knihovny HAM-Tools pro simulaci tepelného chování rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technika prostředí
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Zodpovězeny dotazy oponenta diplomové práce. doc. Kratochvíl se dotázal na příčiny zvlnění průběhu teplot v prezentovaných výsledcích. prof. Pavelek se dotázal na náročnost práce s využívanou knihovnou HAM-Tools.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO