Proces dekomprese v hydraulických systémech tvářecích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. Obsahem první části je teoretický rozbor neboli literární rešerše. Ta byla zaměřena na fyzikální vlastnosti kapaliny, které se přímo podílejí na průběhu dekomprese, nebo jí dále ovlivňují. Druhá část se zabývala vyhodnocením měření kovacího ventilu a následnou CFD simulací dané problematiky. První simulace proběhly pro maximální otevření ventilu a sloužily pro kalibraci nastavení výpočtu. Další simulace se zabývaly možnými provozními zdvihy ventilu. V závěrečných analýzách byl vyhodnocen teoretický vliv stlačitelnosti kapaliny a vliv nerozpuštěného vzduchu. Ze získaných výsledků lze pak těžit zejména při nových nastaveních ventilu v praxi, nebo při konstrukčních úpravách daného prvku.
This thesis consists of two main parts. The first part is a theoretical analysis, or a literary research, it is focused on the physical properties of the fluid, which have direct impact on the decompression. The aim of the second part is to evaluate the measurement of the forging valve and subsequently simulate the issue by means of CFD. The first simulations were performed for the maximal valve stroke and used for the CFD solver setup calibration. The subsequent analyses dealt with possible openings of the valve. In the final chapter the theoretical impact of the liquid compressibility and of the undissolved air is discussed. The results of the thesis can prove useful for the new valve setting in hydraulic circuit or for possible geometry modification.
Description
Citation
HAVELKA, M. Proces dekomprese v hydraulických systémech tvářecích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Michal Varchola, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen) Ing. Iva Svobodová (člen) Ing. Jan Nevěřil (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO