Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce na téma Podnikatelský záměr se zabývá analýzou současné situace firmy Petschl-Transporte spol.s r.o. Cílem práce je na základě zjištěných skutečností z těchto analýz zformulovat návrh přístupu na záchranu firmy a vytvoření kladného hospodářského výsleku.
The diploma thesis themed on entrepreneurial plan is concerned with present situation analysis of company Petschl-Transporte spol.s r.o. The goal of this thesis is to form a concept for saving a company and generate positive operating result.
Description
Citation
HANZLÍKOVÁ, V. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (předseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO