Komentovaný překlad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Semestrální projekt s názvem Komentovaný překlad skript obsahuje překlad části učebních materiálů pro předmět MCVT. Práce dále studuje jazykové prostředky použité při překladu a zabývá se také teorií spojenou se stylem, jakým je text psán.
This semestral thesis named Commented Translation includes the translation of a part of the university textbook for subject CAD in Microwaves. The thesis deals with linguistic aspects used in the translation and about theory connected with the style in which the translated text is written.
Description
Citation
PLANÝ, M. Komentovaný překlad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Šárka Rujbrová (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student prezentoval obsah a výsledky své bakalářské práce. Vedoucí práce přečetla posudek a vysvětlila problém s definicí koheze, který autor použil v jinémvýznamu. Vyzdvihla užití členů za účelem "definiteness" a studentovu snahu o hlubší pohled. Navrhla práci k obhajobě, se známkou B. Oponentka naopak v překladu vytkla užití členů a gramatické chyby. Zpochybnila rozdíl mezi lexikální a gramatickou kohezí, který autor použil. Navrhla známku D a doporučila práci k obhajobě. Student zodpověděl správně otázku týkající se koheze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO