Systém řízení výroby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem integrace systému řízení v rozvíjejícím se výrobním podniku se zakázkovou výrobou. Návrh systému probíhá nejprve pomocí rešerše dostupných metod a prostředků pro řízení firmy a dále pomocí aplikace v praxi podniku a postupnou úpravou systému na míru. Výsledkem je nejen optimální systém řízení výroby, který odstraňuje chyby vzniklé při nedostatečném řízení podniku, ale také podnik připravený na další ziskovou expanzi.
The goal of this diploma thesis is to describe the proposal for integrating production control system in the growing manufacturing company with custom-made production. Initially the research of applicable methods and operations suitable for the company management will be done. Next step will be to apply these procedures in the company and eventually to provide a range of adjustments. As a result, not only an optimal production control system eliminating possible mistakes stemming from the insufficient control management is implemented, but also the company is prepared for further profitable growth.
Description
Citation
RYŠAVÝ, J. Systém řízení výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaké další IS znáte? 2. Počítá Vaše společnost i s možností havárie (například porucha stroje)? 3. Jaká kritéria rozhodovaly při výběru IS? 4. Vaše firma a ISO 9000? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO