Vysokorychlostní obrábění ložisek z materiálu 100Cr6

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá tématem vysokorychlostního soustružení materiálu 100Cr6. Cílem je navrhnout a experimentálně ověřit inovaci výrobního procesu pro zvolenou součást. Práce obsahuje teoretické základy vysokorychlostního obrábění, analýzu stávajícího stavu výrobního procesu, návrh inovace a experimentální ověření. Na závěr jsou pak vyhodnoceny parametry obrobených ploch zkušebních vzorků.
This Master's thesis deals with the issue of high-speed turning of the 100Cr6 material. The aim is to identify and experimentally validate an innovative production process for a particular component. The thesis includes theoretical basis of high-speed machining, analysis of the current state of the manufacturing process, innovation design and experimental verification. At the end of the thesis, parameters of the machined surfaces of specimens are evaluated.
Description
Citation
TROPP, P. Vysokorychlostní obrábění ložisek z materiálu 100Cr6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Co pojem „integrita povrchu“ definuje a obsahuje? 2) Je nějaká jednoznačná závislost mezi jednotlivými veličinami pro daný experiment? 3) Technologie wiper. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO