Možnosti využití ADS-B pro řízení provozu v CTR a po ploše

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce pojednává o systému ADS-B a jeho možném využití na Letišti Václava Havla Praha. V úvodu práce je popsána historie vedoucí k zavedení tohoto systému a následně systém ADS-B objasněn. V práci je uveden také časový harmonogram zavedení systému. Následně je uvedena aplikace na daném letiště s ověřování integrity, funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti.
Diploma thesis deals with the ADS-B system and its possible use at the Airport Václav Havel in Prague. In the beginning of this thesis there is described the history leading to the introduction of this system and then the ADS-B is explained. In this thesis is also included a schedule for the introduction of the system. Them the application is presented to the airport with integrity verification, functionality, reliability and safety.
Description
Citation
ŠÍBLOVÁ, K. Možnosti využití ADS-B pro řízení provozu v CTR a po ploše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Letecký provoz
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (místopředseda) Ing. Radomír Janík (člen) Ing. Zdeněk Jelínek (člen) Ing. Miroslav Smola (člen) Ing. Josef Rada (člen) prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO