Rozvrhování v diskrétní výrobě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce analyzuje současný stav rozvrhování výroby ve výrobním podniku v automobilovém průmyslu. Popisuje nastavení systému k využití modulu Pokročilé plánování výroby, v programu Helios Orange, jež výrobní podnik používá. Práce představuje nový průběh zakázky společně s popsáním postupů pro ovládání tohoto modulu. Dále byly testovány dva klíčové kroky nového průběhu zakázky, a to automatické generování výrobních objednávek a následné rozvrhování výrobních dávek. V závěru diplomové práce je finanční zhodnocení úspor plynoucích z nového systému plánování a rozvrhování výroby.
Master´s thesis analyses the current state of the production scheduling in a manufacturing company in the automotive industry. It describes the setup system management of the module Advanced Production Planning by Helios Orange program, which company uses. This thesis introduces a new process of order and describes procedures for control of this module. Two essential steps of this new process were tested – creation of production orders and scheduling of production batches. In the end of the master´s thesis there are estimated financial savings after the implementation of the new process production scheduling.
Description
Citation
VÁGNER, L. Rozvrhování v diskrétní výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní stroje, systémy a roboty
Comittee
doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO