Smart Cities

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá obecným úvodem do dílčích projektů, které jsou důležité pro realizaci chytrých měst i v nich používaných technologií. Podrobněji tato práce přibližuje projekty v různých zemích, hlavně však v Japonsku a na Havaji. Konkrétně shrnuje technologicky pokročilé energetické řešení a testovací projekty chytré sítě, které jsou základním kamenem pro budoucí chytrá města i efektivní využití elektomobilů. Práce také zmiňuje projekty chytrých měst v Evropě, kde je synchronizace vyvinutých technologií testována v praxi.
This bachelor's thesis deals with the general introduction into the projects that are needed for the realization of smart cities and technologies implemented in them. In further detail it concentrates more upon the projects that take place in different parts of the world, mainly in Japan and Hawaii. It deals, in particular, with technologically advanced energy solutions, smart grid testing projects which are essential for the smart city itself and implementation of electric vehicles into the grid. Also some of the European smart city projects are mentioned, where the developed technology is tested in real-life cooperation.
Description
Citation
SOLDÁN, M. Smart Cities [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kopecká (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student přednesl prezentaci o obsahu své práce. Vedoucí práce přečetl posudek, doporučil práci k obhajobě a navrhnuj A Oponent přečetl posudek nedoporučil práci k obhajobě a navrhl známku F Student práci obhájil
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO