Konstrukční řešení mechanismu napínací kladky zkušebního zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je zhotovení automatického napínacího zařízení pro regulaci síly působící v hnacím řemeni vysokotlakých čerpadel za běhu dlouhodobé zkoušky. Práce je vytvořena ve spolupráci se společností Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Popisuje vývoj tohoto mechatronického zařízení od volby komponent, přes návrh automatického řízení a mechanické konstrukce, až po zhotovení funkčního prototypu. V závěru je provedeno posouzení zhotoveného zařízení na základě testování v reálném provozu a také ekonomický přínos pro zadavatele.
The aim of this diploma thesis is the design of automatic tensioning device for regulating forces in driving belts of high-pressure pumps under long-term testing, in collaboration with Bosch Diesel s.r.o. in Jihlava. The paper describes the development of the mechatronic device, from the selection of components, going through the design phase of the automatic electronic device, up to mechanical design and prototype execution. An assessment is made of custom device based on the test in real operations and economic benefits for the client are evaluated in the conslusion.
Description
Citation
ČOČEK, J. Konstrukční řešení mechanismu napínací kladky zkušebního zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student seznámil zkušební komisi se svým obsahem diplomové práce a zodpověděl dotazy oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO