Snížení zapínacího proudu transformátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této diplomové práci je popsána funkce a návrh transformátoru navrženého na feromagnetickém jádře, složeného z transformátorových plechů. Je vysvětlen přechodový děj a zapínacího proud transformátoru. V práci jsou vložené průběhy napětí a proudu, řešený plošný spoj, sloužící k snížení zapínacího proudu.
In this thesis is described the function and design of the transformer designed on ferromagnetic core, composed of transformer sheets. It is explained a transient inrush current of the transformer. In this work is inserted voltage and current waveforms, designed printed circuit board, serving to reduce the inrush current.
Description
Citation
ZOUFALÝ, M. Snížení zapínacího proudu transformátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-09
Defence
Diplomant obhajoval svoji diplomovou práci na téma: "Snížení zapínacího proudu transformátoru“. Komise zhodnotila, že velká část diplomové práce je věnována literární rešerši, která však obsahuje velké množství věcných i formálních chyb. Vlastní jádro práce je stručné a neodpovídá požadavkům, které jsou kladeny na úroveň diplomové práce. Vlastní řešení je zcela nedostatečně vysvětleno.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO