Studium vlivu jaderných elektráren na životní prostředí pomocí radioanalytických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca má za cieľ zanalyzovať vplyvy JE na lokálne ŽP. Pre určenie vplyvom je potrebné danú lokalitu v okolí JE dlhodobo monitorovať a následne prípadne dopady vyhodnocovať. V biomonitoringu sa využívajú gama spektroskopy, ktoré je potrebné pred meraním nakalibrovať, v rámci tejto práci bude prevedená kalibrácia spektroskopov v laborátoriu ionizujúceho žiarenia na fakulte. V experimentálnej časti budú odobraté vzorky odpadnej vody do vodoteče z 3 jadrových zariadení a vyhodnotené.
This thesis' objective is to analyse local environmental impact of NPP. For impact determination, it is necessary to monitor the locality for a long period. For biomonitoring method, gamma-spectrometers might be used. It should be calibrated before the measurement. Within the thesis investigation, spectrometer of the faculty was calibrated in the laboratory of ionizing radiation and three samples of Czech nuclear facilities outlet were analysed.
Description
Citation
BRUNČIAKOVÁ, M. Studium vlivu jaderných elektráren na životní prostředí pomocí radioanalytických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
Date of acceptance
2015-06-09
Defence
Studentka seznámila komisi se svojí závěrečnou prací na téma Hodnocení průmyslového znečištění životního prostředí Moravskoslezského kraje s použitím radioanalytických metod. Studentka zodpověděla dotazy oponenta. Doplňující otázku týkající se sběru a úpravy vzorků položil Ing. Krbal. Další doplňující otázku položil doc. Mastný.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO