Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Teoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku především poměrových ukazatelů a jejich interpretace. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s použitím analýzy časových řad a regresní analýzy. S analýzou souvisí také predikce hodnot vybraných ekonomických ukazatelů, kterou jsem předpověděla pro dva další roky (2014 a 2015). Následně jsem touto cestou navrhla vedení společnosti řešení zjištěného budoucího vývoje společnosti. Data jsem zpracovala pomocí programů Gretl a Microsoft Excel.
The teoretical part of the thesis focuses on timeline and also on economic issues of mainly ratio indicators and their interpratation. The aim of this work is to analyze and evaluate selected economic indicators of the company, using timeline analysis and regressive analysis. The analysis is related to value prediction of selected economic indicators which I predicted for the next two years (2014 and 2015). Based on the detected values I proposed measures for successful future development of the company. I have processed the data using Gretl and Microsoft Excel programs.
Description
Citation
KLÍMOVÁ, L. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Hynek Peřina (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-12
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - nezodpovězeno Ing. Chlebovský: Na základě čeho jste volila funkci v příslušných grafech? Jaká byla reakce ze společnosti na výsledky vaší práce? - nezodpovězeno Ing. Peřina: Do jaké časové vzdálenosti je možné důvěrovat výsledkům vaší práce? - nezodpovězeno Ing. Bartošek: Jaký vztah je mezi analýzou dat a návrhem na pořízení informačního systému? - nezodpovězeno prof. Režňáková: Jaký byl cíl vaší práce? Jak jste využila vaši analýzu k posouzení eknomických výsledků společnosti? Co znamená ekonomická analýza dat? - nezodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO