Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod

but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Hynek Peřina (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - nezodpovězeno Ing. Chlebovský: Na základě čeho jste volila funkci v příslušných grafech? Jaká byla reakce ze společnosti na výsledky vaší práce? - nezodpovězeno Ing. Peřina: Do jaké časové vzdálenosti je možné důvěrovat výsledkům vaší práce? - nezodpovězeno Ing. Bartošek: Jaký vztah je mezi analýzou dat a návrhem na pořízení informačního systému? - nezodpovězeno prof. Režňáková: Jaký byl cíl vaší práce? Jak jste využila vaši analýzu k posouzení eknomických výsledků společnosti? Co znamená ekonomická analýza dat? - nezodpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMichalíková, Evacs
dc.contributor.authorKlímová, Lenkacs
dc.contributor.refereeAntoš, Marekcs
dc.date.accessioned2021-11-12T09:14:09Z
dc.date.available2021-11-12T09:14:09Z
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractTeoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku především poměrových ukazatelů a jejich interpretace. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s použitím analýzy časových řad a regresní analýzy. S analýzou souvisí také predikce hodnot vybraných ekonomických ukazatelů, kterou jsem předpověděla pro dva další roky (2014 a 2015). Následně jsem touto cestou navrhla vedení společnosti řešení zjištěného budoucího vývoje společnosti. Data jsem zpracovala pomocí programů Gretl a Microsoft Excel.cs
dc.description.abstractThe teoretical part of the thesis focuses on timeline and also on economic issues of mainly ratio indicators and their interpratation. The aim of this work is to analyze and evaluate selected economic indicators of the company, using timeline analysis and regressive analysis. The analysis is related to value prediction of selected economic indicators which I predicted for the next two years (2014 and 2015). Based on the detected values I proposed measures for successful future development of the company. I have processed the data using Gretl and Microsoft Excel programs.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationKLÍMOVÁ, L. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other86794cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39296
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýzacs
dc.subjectukazatelcs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectčasová řadacs
dc.subjectstatistikacs
dc.subjectrentabilita aktivcs
dc.subjectROAcs
dc.subjectběžná likviditacs
dc.subjectmíra zadluženostics
dc.subjectobrat aktiv.cs
dc.subjectAnalysisen
dc.subjectpointeren
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectstatisticsen
dc.subjectreturn on assetsen
dc.subjectROAen
dc.subjectcurrent ratioen
dc.subjectdebt ratioen
dc.subjectasset turnover.en
dc.titleAnalýza ekonomických dat s využitím statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Data Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2015-06-12cs
dcterms.modified2016-02-09-08:20:54cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid86794en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:14:09en
sync.item.modts2021.11.12 09:16:04en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
772.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_86794.html
Size:
7.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_86794.html
Collections