Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd černého rybízu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá základní charakteristikou šťáv vybraných odrůd černého rybízu. Teoretická část se věnuje historii a původu pěstování tohoto ovoce, základnímu botanickému popisu jednotlivých druhů a vybraných odrůd a také uvádí účinné látky obsažené v plodech. Závěr teoretické části pak popisuje postupy stanovení jednotlivých chemických parametrů plodů. V experimentální části bylo analyzováno devět odrůd černého rybízu. Analýza zahrnovala orientační stanovení výtěžnosti šťávy, obsah rozpustné sušiny, pH, titrační kyselost a formolové číslo. Na základě výsledků byly jednotlivé odrůdy porovnány.
This thesis deals with the basic characteristic of juices of the selected varieties of blackcurrant. The theoretical part presents the history and origin of this fruit cultivation, basic botanical description of each species and selected varieties and also features active substances contained in fruits. Conclusion the theoretical part then describes procedures basic methods of determining the various chemical parameters of fruits. In the experimental part was set tentative determination juice yield, soluble solids content, pH, titratable acidity and formol number. Based on the results were different varieties compared.
Description
Citation
MAŇÁSKOVÁ, E. Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd černého rybízu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Porovnání rozdílů mezi odrůdami pomocí intervalu spolehlivosti ? doc. Obruča: Počet analýz jednoho vzorku ? doc. Diviš: Stanovení minerálních kyselin ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO