Řídící systém výroby s řešením bezpečnostních rizik

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá popisem automatizovaného výrobního procesu se zaměřením na řešení bezpečnostních rizik v průmyslové firmě SWOBODA CZ. V úvodní části práce jsou uvedeny informace o pracovním postupu výrobního procesu, koncepce řízení a bezpečnosti a informace o použitém hardwaru a softwaru. Následuje program, který řeší bezpečnost linky a popis ovládání a vizualizace stroje. V závěru je pak popsán program pro testování chybových stavů stroje a jejich hlášení.
This bachelor´s thesis deals with a description of automated manufacturing process with solution of safety risks in the industrial company SWOBODA.CZ. In the first part are placed an information about operating procedure of manufacturing process, conceptions of the control and safety and information about the specific hardware and software. Next part contains program which deals with safety of machine and description of visualization and control of machine. In the end is described program for testing error statuses of machine and their announcements.
Description
Citation
JELÍNEK, V. Řídící systém výroby s řešením bezpečnostních rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO