2014/1 - Aplikovaná matematika

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Úloha o setkání a její zobecnění
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014) Kreuzigerová, Lucie; Vencálek, Ondřej
  Článek pojednává o klasické úloze o setkání dvou přátel, k jejímuž řešení se používá tzv. geometrické pravděpodobnosti. Úlohu zobecňujeme a řešíme pro k ≥ 2 přátel. Kromě exaktního řešení je ukázáno i řešení simulační, dostupné i lidem bez širšího matematického vzdělání.
 • Item
  Plán experimentu a statistická korektnost modelu
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014) Maroš, Bohumil
  Kvalitní příprava, realizace a analýza vědecko-výzkumných experimentů z laboratorních či (polo)provozních pokusů předpokládá osvojení si určitého souboru poznatků a systematicky vybudované metodiky známé pod zkratkou DOE – Design of Experiments. V případě použití „klasického" regresního přístupu k analýze dat experimentů pro původní (netransformovaná) data z experimentu sestaveného a realizovaného podle metodiky DOE může dojít k různým nesrovnalostem a nume- rickým, statistickým i principiálně závažným problémům s dopadem na znehodnocení celé experimentální práce. V příspěvku jsou rozebírány numerické a následně statistické aspekty zmíněného nesouladu.
 • Item
  Využití vícerozměrné analýzy rozptylu v psychologii
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014) Budíková, Marie
  V příspěvku se zabýváme problémem, jak odhalit rozdíly v úrovni vícerozměrné normálně rozložené proměnné, jejíž hodnoty byly zjišťovány v několika skupinách objektů. Zaměřujeme se na případ, kdy variabilitu sledované víceroz- měrné proměnné může ovlivňovat jeden faktor, jedná se tedy o jednofaktorovou MANOVU. Popisujeme způsob provedení MANOVY pomocí statistického progra-ového systé-u STATISTICA, přičemž používáme data získaná při psychologic- m výzkumu středoškolských studentů.