Adaptivní regulátory pro systémy s dopravním zpožděním a jejich porovnání s klasickými pevně nastavenými parametry regulátorů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá metodikou návrhu adaptivního regulátoru. V teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé části adaptivního regulátoru. Těmi jsou online identifikace pomocí metody nejmenších čtverců a PSD regulátor, který si nastavuje parametry dle identifikované soustavy (pomocí metody Z-N). Závěr teoretické části je zaměřen na regulaci soustav s dopravním zpožděním a to zejména při využití Smithova prediktoru. V praktické části jsou pomocí simulací ověřeny všechny algoritmy uvedené v teoretické části. Simulace probíhají jak na simulačních, tak reálných modelech.
Master thesis is focused on the philosophy of design adaptive controller. In the theoretic part are described parts of the adaptive controller, which belongs parts as online identification by recursive least-squares method and PSD controller, which can set its parameters according to identified system (use Z-N method). The part of control system with transport delay is situated at the conclusion of the theoretic part, there are focused on Smith predictor. Practical part is focused on verification of all algorithms, which was performed on models and real systems.
Description
Citation
KRYKORKA, D. Adaptivní regulátory pro systémy s dopravním zpožděním a jejich porovnání s klasickými pevně nastavenými parametry regulátorů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-09
Defence
Student neobhájil diplomovou práci. Na základě výtek oponenta a obhajoby přednesené před komisí komise rozhodla.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO