Fuzzy systémy s netradičními antecedenty fuzzy pravidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je představení nového fuzzy systému typu AnYa, který, narozdíl od klasických fuzzy systému typu Takagi-Sugeno a Mamdani, používá typ antecendentu vycházejícím z reálně distribuce dat. V rámci práce bude zmíněný systém naprogramován a bude ověřena jeho funkčnost na dostupných testovacích datech.
The aim of this work is to introduce a new type of fuzzy system AnYa. This system, unlike the classical fuzzy systems Takagi-Sugeno and Mamdani, uses a type of antecendent based on real data distribution. As part of the work there will be mentioned system programmed and its functionality will be verified on testing data.
Description
Citation
KLAPIL, O. Fuzzy systémy s netradičními antecedenty fuzzy pravidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
Date of acceptance
2015-06-09
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO