Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit přípravek pro automatizované měření krevního tlaku auskultační metodou pomocí počítače. Práce obsahuje popis krevního tlaku, jsou zde vysvětleny způsoby jeho monitorování, základní pravidla pro jeho měření a také metody, kterými je možné krevní tlak měřit. V praktické části práce je poté popsán měřící systém, sloužící k měření krevního tlaku auskultační metodou pomocí počítače. Je zde také zobrazen návrh a realizace mikrofonního předzesilovače. Dále práce obsahuje popis počítačového programu vytvořeného v prostředí LabVIEW, který slouží k měření pomocí dříve popsaného systému. V závěru je pak zhodnocena přesnost celého měřiče.
The aim of this work is to design and create a product for automated measurement of blood pressure by auscultatory method by using a computer. Thesis contains a description of the blood pressure, also there are explained ways of its monitoring, basic rules for its measurement and the methods by which it is possible to measure blood pressure. In the practical part is described measuring system serving to measuring blood pressure by auscultatory method using a computer. There is also shown a design and realization of microphone preamplifier. The work also includes a description of a computer program created in LabVIEW, which is used to measure by using a previously described system. In the end is evaluated the accuracy of the whole meter.
Description
Citation
ČERMÁK, M. Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO