Nalezení známého objektu v sérii digitálních snímků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá detekcí známého objektu v sérii digitálních snímků, detekce je prováděna dvěma způsoby. První způsob je založen na detekci hran a barev vzorového obrazu, který je vyhledáván v sérii snímků. V práci jsou vyzkoušeny metody detekce hran pomocí Gradientu i Laplaciánu, tedy pomocí první i druhé derivace. Vyzkoušeny byly převážně Sobelovy operátory a metoda Laplacián Gaussianu. Dále se práce zabývá metodami prahování a určením automatického prahu. U detekce barev jsou porovnány metody přímého porovnání barev pomocí poměru a násobení barvy v obraze a detekce objektu pomocí významné barvy. Druhá část práce se zabývá detekcí významných bodů pomocí upravené metody SURF, jejich porovnáváním a hledáním v sérii digitálních snímků.
The aim of the thesis is detection of a known object in series of pictures. Detection is divided into two methods. First method is based on edge and color detection and comparison. Edge detection is based on detection using both Gradient and Laplacian, so on the first-order and the second-order derivative. Sobel operators were used as well as Laplacian of gaussian method. Thresholding is also used as well as autothreshold calculation. There are two variants of color detection considered in the thesis, direct color comparison and detection based on interest color search. The second part of the thesis is based on interested point detection using a modified SURF method to detect a known object in series of pictures.
Description
Citation
BEDNAŘÍK, J. Nalezení známého objektu v sérii digitálních snímků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sobotka (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Radek Beneš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-09
Defence
V kapitolách 4.4.2 a 4.4.3 je uvedeno násobení chromatických složek YCbCr modelu. Nebyl by pro účel rozpoznávání barev vhodnější převod obrazu do barevného modelu HSV, kde je informace o barevné složce přímo dána složkou Hue? Pokud ne, zdůvodněte proč? Jaké faktory ovlivňuji počet nalezených významných bodů detektorem SURF? V čem spočívá invariantnost detektoru SURF vzhledem ke změně měřítka obrazu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO