Sochařský objekt v kulturní krajině -reflexe nejen veřejného prostoru

Abstract
Disertační práce si klade za cíl porozumět rurálnímu prostředí, na konkrétním případu vesnice Šarovy, v celé jeho jedinečnosti a celistvosti intravilánu i extravilánu. Poukazuje na palčivé problémy současné krajiny jako je odcizení člověka krajině, scelování lánů, špatná politika státu. Případová studie mapuje činnost občanského sdružení Jinákrajina na území katastru obce Šarovy a blízkých obcí. Popisuje jednotlivé aktivity občanského sdružení (sochy, aleje a stromy, zajímavá místa v krajině, naučné stezky, akce, a návrhy pro vesnici), jejich důvody vzniku, vyvolané reakce a důsledky. Cíle výzkumu chtějí ukázat, že umění může být právě spojovatelem přístupů ekologického a sociálního.
The aim of the dissertation is to understand the rural environment, using the specific example of the Šarovy village, in all its uniqueness and wholeness of its built-up and rural zones. It points out the pressing problems of current landscape, such as the alienation of man and landscape, land consolidation, or bad state policy. The case study describes the activities of the citizens association Jinákrajina in the area of Šarovy and nearby villages. It describes individual activities of the citizens association (sculptures, avenues and trees, interesting places in the landscape, nature trails, events, and plans for the village), the reasons for their origination, the reactions they caused, and the consequences. The objectives of the research aim to show that it is art that can be the joining element between ecological and social approaches.
Description
Citation
KAČÍRKOVÁ, P. Sochařský objekt v kulturní krajině -reflexe nejen veřejného prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
Comittee
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (předseda) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Vladimír Havlík (člen) doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO