Sochařský objekt v kulturní krajině -reflexe nejen veřejného prostoru

but.committeeprof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (předseda) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Vladimír Havlík (člen) doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D. (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programVýtvarná uměnícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorAmbrůz, Jancs
dc.contributor.authorKačírková, Pavlacs
dc.contributor.refereeBabyrádová, Hanacs
dc.contributor.refereeSedlák, Jancs
dc.contributor.refereeHavlík, Vladimírcs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:17:05Z
dc.date.available2021-11-22T22:17:05Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractDisertační práce si klade za cíl porozumět rurálnímu prostředí, na konkrétním případu vesnice Šarovy, v celé jeho jedinečnosti a celistvosti intravilánu i extravilánu. Poukazuje na palčivé problémy současné krajiny jako je odcizení člověka krajině, scelování lánů, špatná politika státu. Případová studie mapuje činnost občanského sdružení Jinákrajina na území katastru obce Šarovy a blízkých obcí. Popisuje jednotlivé aktivity občanského sdružení (sochy, aleje a stromy, zajímavá místa v krajině, naučné stezky, akce, a návrhy pro vesnici), jejich důvody vzniku, vyvolané reakce a důsledky. Cíle výzkumu chtějí ukázat, že umění může být právě spojovatelem přístupů ekologického a sociálního.cs
dc.description.abstractThe aim of the dissertation is to understand the rural environment, using the specific example of the Šarovy village, in all its uniqueness and wholeness of its built-up and rural zones. It points out the pressing problems of current landscape, such as the alienation of man and landscape, land consolidation, or bad state policy. The case study describes the activities of the citizens association Jinákrajina in the area of Šarovy and nearby villages. It describes individual activities of the citizens association (sculptures, avenues and trees, interesting places in the landscape, nature trails, events, and plans for the village), the reasons for their origination, the reactions they caused, and the consequences. The objectives of the research aim to show that it is art that can be the joining element between ecological and social approaches.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationKAČÍRKOVÁ, P. Sochařský objekt v kulturní krajině -reflexe nejen veřejného prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other77487cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35894
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVesnicecs
dc.subjectkrajinacs
dc.subjectlidécs
dc.subjectsochy v krajiněcs
dc.subjectrurální prostředícs
dc.subjectintraviláncs
dc.subjectextraviláncs
dc.subjectVillageen
dc.subjectlandscapeen
dc.subjectsculpture in the landscapeen
dc.subjectrural environmenten
dc.subjectuniquenessen
dc.subjectwholenessen
dc.titleSochařský objekt v kulturní krajině -reflexe nejen veřejného prostorucs
dc.title.alternativeSculptural object in cultural -landspace reflections of not only public spaceen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2014-10-07-14:14:10cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
sync.item.dbid77487en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:17:05en
sync.item.modts2021.11.22 22:26:42en
thesis.disciplineUmění ve veřejném prostoru a umělecký provozcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliéry a kabinety FaVUcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 8
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
9.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.pdf
Size:
6.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
appendix-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1002.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-img9100939030001.pdf
Size:
184.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-img9100939030001.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-posudek_oponenta_Stehl_Babyradova.pdf
Size:
210.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-posudek_oponenta_Stehl_Babyradova.pdf
Collections