Návrh elektrického ovládání malé disperzní jednotky na bázi řiditelného PLC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce shrnuje základní teoretické poznatky týkající se problematiky řízení malých vodních elektráren. Stručně vyjmenovává základní požadavky na řídící systém a uvádí přehled dostupných možností řízení. Hlavní část práce se zabývá popisem požadavků na řídící systém a jeho konkrétním návrhem na základě programovatelného automatu firmy Unitronics.
This thesis summarizes the basic theoretical knowledge on the problems of controlling the small hydro power plants. Briefly lists the basic requirements for the control system and provides an overview of the available automation systems. The main part of the thesis describes the requirements for the control system and its specific design based on the Unitronics PLC.
Description
Citation
MORÁVEK, J. Návrh elektrického ovládání malé disperzní jednotky na bázi řiditelného PLC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štefanka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-06
Defence
Student představil svoji diplomovou práci na téma: Návrh elektrického ovládání malé disperzní jednotky na bázi řiditelného PLC. Odpověděl na otázky oponenta a komise. Otázka oponenta je blíže formulována doc. Račkem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO