Strategie rozvoje pro reálnou společnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení a strukturu hierarchie strategií společnosti Sporten, a.s. s ohledem na její rozvoj. Cílem je vytvořit komplexní soubor rozvojových strategií, který je podložený firemními hodnotami, a propojit misi, vizi, strategie a celkové směřování společnosti v jeden funkční a životaschopný systém.
This master´s thesis is focused on the design and structure of the strategy hierarchy of company Sporten, a.s. with regards to its development. The objective is to create a comprehensive set of development strategies, which is underpinned by company´s values, and connect the mission, vision, strategies and overall direction of the company in one functional and viable system.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, P. Strategie rozvoje pro reálnou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
European Business and Finance
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-09-18
Defence
Opponent's question - answered Ing. Chlebovský: Are there any additional technologies, which they'll use for the production enlargement? - answered Ing. Chlebovský: Is this new product similar to the products, which they create right now? - answered
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO