Návrh kardiostimulátoru typu "On Demand" řízeného mikropočítačem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh a realizace kardiostimulátoru typu „On Demand“ řízeného mikropočítačem. Práce je členěna do čtyř tématických okruhů. Pro správný návrh celého systému je nutné nejprve správně porozumět elektrofyziologii buňky a anatomii srdce, včetně kardiologických arytmií, jež jsou s kardiostimulátory spjaty. Kardiostimulátor je inhibován R vlnou a je adaptivní na tepovou frekvenci zdrojového signálu. Celý systém je bateriově napájen a je brán ohled na napájení systému bateriemi. Funkčnost obvodu je realizována na simulátoru EKG. V diskuzi jsou navržena vhodná rozšíření.
The aim of this diploma work is the suggestion and realization of a cardiostimulator of „On Demand“ type operated by microcontroller. The work is structured on four thematic parts. For the correct suggestion of the whole system, firstly is necessary to understand correctly the cell’s electrophysiology and heart’s anatomy, inclusive the cardiology arrhytmia, which are adherent to cardiostimulators. The cardiostimulator is inhibited by the R-wave and is adaptive on a pulse rate of a source signal. The whole system is supplied by batteries and this supplying is taken into consideration. The network’s functionality is realized on the ECG simulator. There are suggested the suitable enhancements in discussion.
Description
Citation
JAROŠOVÁ, V. Návrh kardiostimulátoru typu "On Demand" řízeného mikropočítačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-08-29
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář položil otázku: potřebovalo by zařízení změnit pro implatabilní kardiostimulátor. Dr. Vondra položil otázku: Má nebo nemá Váš Impulz v prezentaci stejnosměrnou složku? Proč jste impulz tvořila D/A převodníkem? Filtry děláte pomocí odporů, jak? Doc. Baštinec položil otázku: Ve vývojovém diagramu v prezentaci začínáte u prostřed, měla byste tam mít např. t=0. Ing. Vítek položil otázku: Filtr slouží pouze pro odstranění nežádoucí složky? Jde o jednoduchou horní propust? Co refraktelní doba, čím se tam dává, není to pouze T vlnou? Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO