Návrh kardiostimulátoru typu "On Demand" řízeného mikropočítačem

but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář položil otázku: potřebovalo by zařízení změnit pro implatabilní kardiostimulátor. Dr. Vondra položil otázku: Má nebo nemá Váš Impulz v prezentaci stejnosměrnou složku? Proč jste impulz tvořila D/A převodníkem? Filtry děláte pomocí odporů, jak? Doc. Baštinec položil otázku: Ve vývojovém diagramu v prezentaci začínáte u prostřed, měla byste tam mít např. t=0. Ing. Vítek položil otázku: Filtr slouží pouze pro odstranění nežádoucí složky? Jde o jednoduchou horní propust? Co refraktelní doba, čím se tam dává, není to pouze T vlnou? Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSekora, Jiřícs
dc.contributor.authorJarošová, Veronikacs
dc.contributor.refereeChmelař, Milancs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:29:07Z
dc.date.available2019-05-17T03:29:07Z
dc.date.created2014cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh a realizace kardiostimulátoru typu „On Demand“ řízeného mikropočítačem. Práce je členěna do čtyř tématických okruhů. Pro správný návrh celého systému je nutné nejprve správně porozumět elektrofyziologii buňky a anatomii srdce, včetně kardiologických arytmií, jež jsou s kardiostimulátory spjaty. Kardiostimulátor je inhibován R vlnou a je adaptivní na tepovou frekvenci zdrojového signálu. Celý systém je bateriově napájen a je brán ohled na napájení systému bateriemi. Funkčnost obvodu je realizována na simulátoru EKG. V diskuzi jsou navržena vhodná rozšíření.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma work is the suggestion and realization of a cardiostimulator of „On Demand“ type operated by microcontroller. The work is structured on four thematic parts. For the correct suggestion of the whole system, firstly is necessary to understand correctly the cell’s electrophysiology and heart’s anatomy, inclusive the cardiology arrhytmia, which are adherent to cardiostimulators. The cardiostimulator is inhibited by the R-wave and is adaptive on a pulse rate of a source signal. The whole system is supplied by batteries and this supplying is taken into consideration. The network’s functionality is realized on the ECG simulator. There are suggested the suitable enhancements in discussion.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationJAROŠOVÁ, V. Návrh kardiostimulátoru typu "On Demand" řízeného mikropočítačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73051cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35712
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrokardiogramcs
dc.subjectkardiostimulátorcs
dc.subjectkardiostimulační impulscs
dc.subjectarytmiecs
dc.subjectoperační zesilovačcs
dc.subjectArduinocs
dc.subjectElectrocardiogramen
dc.subjectpacemakeren
dc.subjectpacemaker pulseen
dc.subjectarrhytmiaen
dc.subjectoperational amplifieren
dc.subjectArduinoen
dc.titleNávrh kardiostimulátoru typu "On Demand" řízeného mikropočítačemcs
dc.title.alternativeDesign of the On Demand Pacemaker controlled by Microcontrolleren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2014-08-29cs
dcterms.modified2014-09-04-14:08:08cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid73051en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:12:24en
sync.item.modts2021.11.12 13:27:21en
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
500.77 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_73051.html
Size:
5.82 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_73051.html
Collections