Vyhodnocení ztrát vody pro vybraná tlaková pásma města Brna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Ztráty vody je množství vody uniklé z vodovodní sítě. Kontrola ztrát vody je jednou ze základních povinností provozovatelů. Jejich velikost poukazuje na technický stav vodovodu a je rozhodující pro plánování investic na opravy. Je několik způsobů vykazování ztrát vody. Hodnoty, které popisují jednotkový únik, jsou častěji nahrazovány procentem vody ztracené k celkovému objemu vody vyrobené.
Water losses indicate the amount of water leaked out of the water distribution systém. Loss monitoring is one of the basic obligations of operators. Their size points to technical states and network operations, and at the same time is decisive for returns on future investment. Loss reports have recently recorded several changes. Values that describe the amount of unique leakage are continuously more often being used with traditional percentage data on losses related to the overall volume of supplied water.
Description
Citation
KONEČNÝ, P. Vyhodnocení ztrát vody pro vybraná tlaková pásma města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO