Interakce krycích pásek s povrchy leteckých konstrukčních slitin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práce se zabývá výběrem nejvhodnější samolepicí pásky, která dokonale přilne k povrchu plechu vyrobeného z duralu s povrchovou vrstvou hliníku o čistotě 99,5 % a k povrchu duralového úhelníku bez povrchové úpravy. Od pásek se požaduje odolnost proti dekohezi a narušení během aplikace komplexního nátěrového systému, který má materiály ochránit v leteckém provozu proti korozi, a bezproblémové odstraňování z ošetřeného materiálu bez ovlivnění povrchu. Bylo testováno dvanáct typů komerčně dostupných samolepicích pásek, z nichž po rozsáhlém experimentu a jeho fotodokumentaci byla vybrána ta nejvhodnější.
This work deals with the selection of the most appropriate adhesive tape, which one perfectly adheres to the surface of sheet, which is made of dural coated with aluminum in 99,5 % purity, and to the dural angle without surface treatment. The tape is expected to be de-cohesion and disruption resistant during the application of complex coating system to protect the materials in air traffic against corrosion, and smoothly removal of the treated material without affecting the surface. Twelve types of commercially available adhesive tape were tested, and the most appropriate one was chosen after extensive experiment and photographic documentation.
Description
Citation
MATLÁK, J. Interakce krycích pásek s povrchy leteckých konstrukčních slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Uchazeč přednesl velmi zajímavé výsledky své práce a diskuzi se členy komise vedl na vysoké úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO