Komunikační mix podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem podniku. Jde o analýzu současného stavu firmy, zjištění jejích nedostatků a návrh nového řešení. První část je teoretická, zabývající se základními pojmy marketingu a komunikace. Druhá část patří praktickému výzkumu. Jeho cílem je zlepšení marketingové komutace ve firmě
This bachelor’s thesis is concerded with marketing communications mix. It’s analysis of current condition of the company, finding out it’s weaknesses and new and the new solution. First part is theoretic, containing basic terms and ideas of marketing and communication. Second part is concerned with practical research. It’s goal is improving marketing communication in the company.
Description
Citation
DLABAL, T. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Brolík (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce: částečně odpovězeno Otázky oponenta: částečně odpovězeno Mgr. Musilová: Jaké formy pracovně-právních vztahů můžete se zaměstnanci uzavřít? Konkrétně u brigádníků? Jaký má daňový dopad případný sponzoring? - nezodpovězeno Ing. Neuwirth: Na straně 50 je nadpis, jeden odstavec a dále nic. Jak je to možné? Zvažoval jste i další formy reklamy? Jakým způsobem budete měřit úspěšnost Vašich návrhů? - nezodpovězeno doc. Zich: U PEST analýzy uvádíte jako zdroj vládu ČR 2011. Kde konkrétně jste čerpal, z jakých zdrojů? Nešlo získat aktuálnější údaje? Na základě čeho jste stanovil výběr hostesek pro roznos letáků? Jak jste vypočítal náklady na roznos letáků? Četl jste směrnici pro zpracování bak. práce? - nezodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO