2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 438
 • Item
  Metody zabezpečení IP PBX proti útokům a testování odolnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kakvic, Martin; Šilhavý, Pavel; Šedý, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia PBX ústrední Asterisk, FreeSwitch a Yate v LTS verziách. V práci boli vykonané dva typy útokov, a to útok na dostupnosť služby a útok na ukončenie relácie medzi užívateľmi. Útoky boli realizované pri použití dvoch rôznych protokolov, a to SIP a IAX. Pri útoku na dostupnosť služby bolo monitorované vyťaženie procesora, zisťované či je možné vytvoriť hovor a či je možný priebeh hovoru. Zabezpečenie ústrední bolo riešené na dvoch úrovniach. Ako prvá úroveň zabezpečenia bol použitý linuxový firewall netfilter. Druhá úroveň zabezpčenia, resp. zabezepčenie na úrovni ústredne bolo riešené pomocou protokolov TLS a SRTP.
 • Item
  Spínací mechanismus ve výkonovém jističi
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Mejzlík, Tomáš; Dostál, Lukáš; Valenta, Jiří
  Práce se zabývá spínacím mechanismem ve výkonovém jističi nízkého napětí. Cílem bylo analyzovat spínací mechanismus teoreticky a prakticky. Teoretickou analýzou je myšleno nastudování různých typů spouštěcích mechanismů doplněných o analytické výpočty zrychlení, rychlostí a trajektorií. Praktická analýza byla prováděna pomocí vysokorychlostní kamery, reálného jistícího přístroje a softwaru, ve kterém byl následně záznam zpracováván. Další část práce pak měla za cíl vytvoření 3D modelu spínacího mechanismu, jeho animace a analýzy.
 • Item
  Měření vzdálenosti stereoskopickým senzorem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Vavroš, Ondřej; Hasmanda, Martin; Říha, Kamil
  Tato diplomová práce vás provede teoretickým postupem, který vám umožní určit vzdálenost objektu od stereoskopického senzoru. Součástí práce je popis kroků pro dosažení cíle, tzn. získání obrazu, provedení kalibrace, rektifikace. Dále vás práce provede přehledem algoritmů pro vytvoření disparitní mapy a~určením vzdálenosti objektu od senzoru. V následující části se práce věnuje implementaci těchto postupů do aplikace, jejichž cílem je měření vzdálenosti.
 • Item
  Řídicí elektronika pro biohazard box
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Pavlas, Lukáš; Macháň, Ladislav; Žák, Jaromír
  Předkládaná práce se zabývá návrhem řídící elektroniky systému pro monitorování pracovních podmínek v laboratorním. Podrobně je rozebrána problematika kategorizace laboratorních boxů s laminárním prouděním, určení charakteristických provozních veličin a způsob jejich monitorování. Dále je provedena funkční specifikace celého zařízení a na ní navazuje koncepce návrhu možného řešení spolu s výběrem komponent pro realizaci. V závěrečné části je popsán navrhovaný komunikační protokol pro komunikaci hlavní řídicí jednotky s rozšiřujícím modulem.
 • Item
  Předzesilovače pro zpracování biologických signálů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Derishev, Anton; Khateb, Fabian; Prokop, Roman
  Práce se zabývá problematikou návrhu a optimalizace zesilovačů v technologii CMOS s nízkým napájecím napětím a nízkou spotřebou. Hlavním zaměřením práce je navrhnout zesilovač pro zesílení biologických signálu. V první části práce je stručný úvod do teorie biologických signálů. Dále práce obsahuje stručný popis metod zpracování biologických signálů a jejich vlastnosti. Důležitou částí práce je popis metod pro snížení napájecí napětí zesilovače. Praktická část této práce je zaměřena na návrh zesilovače s nízkým napájecím napětím a s nízkou spotřebou. Všechny aktivní prvky a příklady aplikací byly ověřeny pomocí PSpice simulací s využitím parametrů technologie 0,18 µm TSMC CMOS. Pro ilustraci chování struktur je v diplomové práci zahrnuty simulační výsledky.