Kód

Abstract
Série 4 soch, jež vznikli na základě glitchových přístupů tvorby v 3d programu. Dílo se zakládá na 3d vyzualitě glitche (jakožto chyby přenosu informace). Jako základní tělesa pro deformaci byly použity drobné plastiky, jež byly naskenovány.
A series of four sculptures, which stemmed from the glitchových approaches in the creation of a 3D program. The work is based on a 3D vyzualitě glitches (as a transmission error information). As an essential element for deformation were used small sculptures that have been scanned.
Description
Citation
PAVLACKÝ, T. Kód [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen) PhDr. Jiří Valoch (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO