Vytvoření programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby interaktivních JAVA apletů. Praktickou část práce tvoří návrh, tvorba a odladění čtyř apletů. První názorně vysvětluje problematiku fázorů, druhý předvádí kmitočtovou filtraci audio signálů, třetí demonstruje umělé barvení černobílých obrázků a čtvrtý vytváří Huffmanův kód ze zadaného textu. Teoretická část se zabývá samotným jazykem JAVA, výhodami apletů a teorií, která se vztahuje k jednotlivým apletům.
The bachelor thesis deals with the problém of creating interactive JAVA applets. The practical part of work consist of desing, development and debugging four applets. The first one clearly explains the issue of phasor theory, the second one shows frequency filtering of audio signals, the third one demonstrates artificial coloring of grayscale images and the fourth one creates Huffman code from input text. The theoretical part describes the JAVA language, advantages of applets and theory, which relates to particular applets.
Description
Citation
NOVOTNÝ, L. Vytvoření programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
1. Popište možnosti optimalizace vytvořených apletů pro spuštění v internetových prohlížečích mobilních telefonů a tabletů. 2. Bylo by možné použít i jazyk Flash?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO