Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozvoje malého podniku, kde hlavním předmětem podnikání jsou služby v oblasti jazykového vzdělávání určených jak pro jednotlivce, tak i firmy. Teoretická část je zaměřena zejména na popis analytických metod zkoumání vnitřního a vnějšího prostředí firmy, ale také možných cest pro potencionální strategický rozvoj (růst) malých podniků, které jsou pak následně použity ve druhé, praktické části této práce společně s využitím metod primárního výzkumu. Výsledkem tak bude návrh různých směrů pro potencionální oblasti rozvoje zkoumané společnosti pro zlepšení reputace a prosperity podniku.
This bachelor thesis deals with the development of small business where the main focus of the business are services in the field of language education designed for both individuals and companies. The theoretical part focuses on the description of the analytical methods for the examination of the internal and external environment of the company, but also the possible paths for potential strategic development (growth) of small businesses, which are subsequently used in the second part of this work together using the methods of primary research. The result will be different draft guidelines for potential development company investigated to improve the reputation and prosperity of the company.
Description
Citation
REITORAL, A. Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázka vedoucí práce byla zodpovězena nedostatečně. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. Proč volíte analýzu jako cíl, když je to metoda? Otázka zodpovězena nedostatečně. Ing. František Bednář Jak jste vymezil obor pro Porterovu analýzu? Otázka zodpovězena nedostatečně. Komise rozhodla o hodnocení předkládané bakalářské práce klasifikací F. Práci je třeba přepracovat v následujících oblastech: - sjednotit název bakalářské práce s obsahem - předefinovat vytyčený cíl bakalářské práce - přepracovat analytickou část, zejména se zaměřením na oblasti zákazníků a konkurence ve vztahu k názvu práce, ekonomických rozborů ve stanovené časové řadě, nákladů a výnosů, ve vztahu k očekávanému rozšíření jednotlivých kurzů a aktivit (tábory pro děti apod.) - doložit reálnost kalkulovaných propočtů a prezentvaných dat - vypracovat závěrečné zhodnocení návrhů a přínosů
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO