Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání

but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucí práce byla zodpovězena nedostatečně. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. Proč volíte analýzu jako cíl, když je to metoda? Otázka zodpovězena nedostatečně. Ing. František Bednář Jak jste vymezil obor pro Porterovu analýzu? Otázka zodpovězena nedostatečně. Komise rozhodla o hodnocení předkládané bakalářské práce klasifikací F. Práci je třeba přepracovat v následujících oblastech: - sjednotit název bakalářské práce s obsahem - předefinovat vytyčený cíl bakalářské práce - přepracovat analytickou část, zejména se zaměřením na oblasti zákazníků a konkurence ve vztahu k názvu práce, ekonomických rozborů ve stanovené časové řadě, nákladů a výnosů, ve vztahu k očekávanému rozšíření jednotlivých kurzů a aktivit (tábory pro děti apod.) - doložit reálnost kalkulovaných propočtů a prezentvaných dat - vypracovat závěrečné zhodnocení návrhů a přínosůcs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorReitoral, Adamcs
dc.contributor.refereeholding, Martin Suchánek, Manažer přímého prodeje ve společnosti Tescan orsaycs
dc.date.accessioned2021-11-12T19:00:42Z
dc.date.available2021-11-12T19:00:42Z
dc.date.created2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem rozvoje malého podniku, kde hlavním předmětem podnikání jsou služby v oblasti jazykového vzdělávání určených jak pro jednotlivce, tak i firmy. Teoretická část je zaměřena zejména na popis analytických metod zkoumání vnitřního a vnějšího prostředí firmy, ale také možných cest pro potencionální strategický rozvoj (růst) malých podniků, které jsou pak následně použity ve druhé, praktické části této práce společně s využitím metod primárního výzkumu. Výsledkem tak bude návrh různých směrů pro potencionální oblasti rozvoje zkoumané společnosti pro zlepšení reputace a prosperity podniku.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the development of small business where the main focus of the business are services in the field of language education designed for both individuals and companies. The theoretical part focuses on the description of the analytical methods for the examination of the internal and external environment of the company, but also the possible paths for potential strategic development (growth) of small businesses, which are subsequently used in the second part of this work together using the methods of primary research. The result will be different draft guidelines for potential development company investigated to improve the reputation and prosperity of the company.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationREITORAL, A. Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other74090cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34161
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmalý podnikcs
dc.subjectjazykové vzdělávánícs
dc.subjectstrategie rozvojecs
dc.subjectvnitřní a vnější analýza podnikucs
dc.subjectrozšíření a zkvalitnění služebcs
dc.subjectsmall businessen
dc.subjectlanguage educationen
dc.subjectstrategy developmenten
dc.subjectinternal and external analysis of the companyen
dc.subjectthe expansion and improvement of servicesen
dc.titleNávrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávánícs
dc.title.alternativeThe Proposal for the Development of the Company from the Field of Language Educationen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2014-06-26cs
dcterms.modified2015-06-29-08:49:06cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid74090en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:00:42en
sync.item.modts2021.11.12 19:50:38en
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
670.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_74090.html
Size:
7.57 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_74090.html
Collections