Tester fotovoltaických článků a panelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá základy funkce a měření fotovoltaických panelů a článků. V práci představuji metody detekce defektů a charakteristik solárních článků a panelů zejména pak metodu FLASH. Dále pak dovybavit solární simulátor PASAN SunSim 3C držákem fotovoltaických článků a provést kalibraci a návrh pracoviště proměření kontinuální metodou.
This semestral thesis introduces basics of function of the photovoltaic panels and cells. In this thesis I introduce methods for detection of defect and characteristics of the solar cells. Main diagnostics method introduced in this work is method called FLASH. Next thing is to create for solar simulator PASAN SunSim 3C holder for testing of the photovoltaic cells and calibrate older continual simulator.
Description
Citation
PAVLÍK, S. Tester fotovoltaických článků a panelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky v diskuzi: Z jakého typu materiálu byly vámi testované články? Byla měřena teplota při testování solárních článků? Čím je ovlivněno, jaká vlnová délka bude absorbována v solárním článku? Jak probíhá měření pomocí elektroluminiscence? Proběhlo opakované měření a statistické vyhodnocení jednotlivých solárních článků? Stanovoval jste rozptyl měření jednotlivých solárních článků? Je možno regulovat osvit v testovacím přípravku? Jaká byla časová náročnost kalibrace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO