REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce se zabývá návrhem řešení předpolí Květné zahrady v Kroměříži, která je součástí dědictví UNESCO. V minulosti měla tato část funkci okrasnou a hospodářskou. Dnes je ve špatném stavu a nevyužita. Obsahem práce je revitalizace zahrad, stávajících budov a návrh nových budov - návštěvnického centra s funkcí výstavní, vzdělávací, prodejní a kavárnou.
The work occupies by project of revitalisation of Flower garden in Kroměříž, which is registered in UNESCO. In the past, this part had decorative and agriculture function. These days is in bad condition and unused. The object of work is revitalisation of garden, existing building and proposal of new buildings - visitors center with expositional, educational, commercial function and cafe.
Description
Citation
SOUKALOVÁ, P. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO