Přínosy optimalizace řízení zásob a jejich skladování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem diplomové práce je nalézt taková řešení problémů, vyskytujících se při skladování a jeho řízení u dané firmy, která by optimalizovala dosavadní způsoby a postupy skladování. V práci je nejprve představena společnost, pro kterou jsou jednotlivé návrhy řešeny a dále materiálový standard, nynější způsoby skladování a rovněž nedostatky, jež jsou v návrhu předloženy. Pro skladování je důležité znát i technologické postupy výroby a umístění výrobních zařízení. Na základě teoretických poznatků byla navržena řešení, jež optimalizují procesy skladování a jeho řízení. Výsledkem jsou přehlednější skladování, zvýšení kapacity skladování surovin a výrobků a zefektivnění pořizování informací důležitých pro řízení skladování.
In this diploma thesis there is fisrtly introduced company for which single proposals are solved and the materiál standard, actual ways of storage and absences which are solved in the proposal as well. It is also important for storage to know technological processes of production and placing of production equipment. On the basis of teoretic findings there were solution proposed which optimise processes of storage and its control. Results are: better-arranged storage, increased capacity of the storage of base material and products and reengineering of gathering of information which are important for the control of storage.
Description
Citation
SALVET, Z. Přínosy optimalizace řízení zásob a jejich skladování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jarmil Cileček (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2011-02-02
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO