Sušení biomasy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá sušením biomasy, především sušením drobné dřevní hmoty. Porovnány jsou různé metody sušení jako je pásové sušení, fluidní sušení a bubnové sušení společně s jejich výhodami a nevýhodami. Je navrhnuto základní technologické schéma sušící linky. V poslední části práce je zpracován výpočet bubnové sušárny zadaného výkonu a je provedena ekonomická rozvaha.
This thesis deals with the drying of biomass, especially drying of small wood mass. The various drying methods, such as belt drying, fluidized bed drying and drum drying are compared including their advantages and disadvantages. It is suggested basic technological scheme of drying line. The last part of the thesis deals with a calculation of drum dryer of specified performance and economic balance is made.
Description
Citation
GRUBER, J. Sušení biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš John (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skoupý (člen) Ing. Jaroslav Sláma (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO