Chlazení elektrického generátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na návrh a následnou optimalizaci chlazení elektrického vysokootáčkového generátoru turbovrtulového motoru TP100. Práce je zaměřena na rozbor a možnosti několika variant provedení s ohledem na požadované parametry jako jsou: minimální hmotnost, omezení daná zástavbovými rozměry, složitost, náročnost výroby, schopnost pracovat v širokém rozmezí teplot a odolností okolnímu prostředí (vlhkost, prašnost…). Chladící těleso je navrženo v CAD systému Pro /Engineer - a následně optimalizováno v nástavbovém modulu Mechanica lite.
This work is focused on proposal and optimalized of high speed electric generator. This electric generator is developing for turboproppeler engine TP 100. Bachelor work discuss about electric generator different variants in dependence on request parameters as are minimum weight, housing dimensions, complexity, production difficulties, large temperature working range and environmental condition (humidity, dust, etc.). Cooling body is designed in Pro /Engineer CAD System and than optimalised in Pro /Engineers module Mechanica lite.
Description
Citation
ONDRÁČEK, V. Chlazení elektrického generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO