Návrh topného systému pro rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci byla provedena analýza zdrojů vytápění obytného domu a to současně instalovaného plynového kotle, navrhovaného kondenzačního plynového kotle, tepelného čerpadla princip vzduch-voda a krbových kamen. Porovnání účinnosti těchto tepelných zdrojů bylo provedeno na základě výpočtů tepelných ztrát a laboratorním měřením účinnosti krbové vložky. Výstupem práce je navržení rentabilního a ekologického vytápění obytného domu.
In the bachelor’s thesis was an analysis of the sources of residential house heating and gas boilers installed at the same time, the proposed condensing gas boiler, heat pump air-to-water and stoves. Comparison of the effectiveness of these heat sources was based on heat loss calculations and laboratory measurements efficiency stoves. Outcome of this work is to design cost-effective and environmentally friendly residential house heating.
Description
Citation
SVOBODA, L. Návrh topného systému pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Sedláček (člen) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO