Rampy a další pomůcky pro nástup tělesně postižených do autobusů MHD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca prináša kritické zhodnotenie konštrukčných riešení pomôcok pre nástup telesne postihnutých do autobusov mestskej hromadnej dopravy a zároveň sa zaoberá návrhom niekoľkých variant výklopných rámp, ktoré sa snažia zlepšiť nedostatky súčasných rámp. Prvá časť obsahuje prehľad súčasnej situácie pomôcok pre nástup a výstup telesne hendikepovaných osôb. V druhej časti sa nachádzajú návrhy konštrukčných riešení, ktoré by sa mohli uplatniť v autobusoch mestskej hromadne dopravy. A v poslednej časti sú tieto návrhy zhodnotené a navzájom porovnané.
The bachelor work brings the critical assessment of the construction solutions of the aids for boarding of the physically handicapped persons in the busses of the municipal mass transportation and at the same time it deals with design of some tipping ramp variants, which try to improve the faults of the present ramps. The first part contains the review of the present situation of the aids for boarding and entrance of the physically handicapped persons. The second part contains the designs of the construction solutions, which could be of use in the busses of the municipal mass transportation. And in the last part are these designs reviewed and compared each other.
Description
Citation
PAVLO, M. Rampy a další pomůcky pro nástup tělesně postižených do autobusů MHD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO